WEGNER, Joanna. Postępowanie odwoławcze w ogólnym postępowaniu administracyjnym, red. M. Bogusz, Gdańsk 2019: t. 1, M. Bąkowski, M. Bogusz, K. Kaszubowski, Odwołanie w ogólnym postępowaniu administracyjnym. Przebieg postępowania odwoławczego, ss. 161; t. 2, A. Bochenty: Recenzja. Gdańskie Studia Prawnicze, [S. l.], n. 2(46)/2020, p. 245–250, 2020. Disponível em: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5111. Acesso em: 13 kwi. 2024.