BĄKOWSKI, T. Samorząd terytorialny jako użyteczny element ustrojowy państwa z punktu widzenia interesu jednostki. Gdańskie Studia Prawnicze, [S. l.], n. 1(45)/2020, p. 9–19, 2020. DOI: 10.26881/gsp.2020.1.01. Disponível em: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5133. Acesso em: 6 grudz. 2023.