DOLNICKI, Bogdan. Raport o stanie gminy (powiatu, województwa). Gdańskie Studia Prawnicze, [S. l.], n. 1(45)/2020, p. 20–34, 2020. DOI: 10.26881/gsp.2020.1.02. Disponível em: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5134. Acesso em: 20 kwi. 2024.