VASHKEVICH, A. . „Niezależność” sądownictwa na Białorusi: teoria i praktyka. Gdańskie Studia Prawnicze, [S. l.], n. 4(48)/2020, p. 41–55, 2020. DOI: 10.26881/gsp.2020.4.03. Disponível em: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5204. Acesso em: 7 paź. 2022.