SZMYT, A. . Okoliczności zastosowania art. 7 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie praworządności w Polsce. Gdańskie Studia Prawnicze, [S. l.], n. 4(48)/2020, p. 119–129, 2020. DOI: 10.26881/gsp.2020.4.08. Disponível em: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5212. Acesso em: 5 grudz. 2023.