GRAJEWSKI, K. . Dysfunkcjonalność Krajowej Rady Sądownictwa w polskim systemie ustrojowym po zmia- nach ustawowych: Uchwała składu połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r., BSA I-4110-1/20. Gdańskie Studia Prawnicze, [S. l.], n. 4(48)/2020, p. 161–169, 2020. DOI: 10.26881/gsp.2020.4.12. Disponível em: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5215. Acesso em: 24 wrz. 2023.