GAJDA, A. . Prawo żądania ujawnienia danych osobowych podmiotu naruszającego dobra osobiste w Internecie jako element prawa do sądu: Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 6 sierpnia 2020 r., III CZP 78/19. Gdańskie Studia Prawnicze, [S. l.], n. 4(48)/2020, p. 170–177, 2020. DOI: 10.26881/gsp.2020.4.13. Disponível em: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5216. Acesso em: 5 grudz. 2023.