SYMONIDES, J. . Czy „ogólne zasady prawa uznane przez narody cywilizowane” są źródłem prawa miedzynarodowego publicznego. Gdańskie Studia Prawnicze, [S. l.], n. 2(42)/2019, p. 45–55, 2019. Disponível em: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5261. Acesso em: 25 wrz. 2023.