JASUDOWICZ, . T. . Meandry demokracji i dobrej wiary w systemie europejskiej konwencji praw człowieka - w poszukiwaniu zdrowego nurtu. Gdańskie Studia Prawnicze, [S. l.], n. 2(42)/2019, p. 87–111, 2019. Disponível em: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5264. Acesso em: 23 mar. 2023.