ŁASAK, K. . Domniemanie równoważnej ochrony, a margines działania państwa na tle wyroku europejskiego trybunału praw człowieka w sprawie O’Sullivan McCarthy Mussel Development Ltd przeciwko Irlandii. Gdańskie Studia Prawnicze, [S. l.], n. 2(42)/2019, p. 113–128, 2019. Disponível em: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5265. Acesso em: 4 paź. 2023.