ZEIDLER, . K. . Prakseologia międzynarodowa, czyli przypomnienie pewnego pomysłu. Gdańskie Studia Prawnicze, [S. l.], n. 2(42)/2019, p. 301–310, 2019. Disponível em: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5277. Acesso em: 1 paź. 2023.