WARYLEWSKI, J. . Rozmiar, dynamika i struktura przestępczości seksualnej w Polsce, w latach 1989–2017. Gdańskie Studia Prawnicze, [S. l.], n. 2(42)/2019, p. 417–456, 2019. Disponível em: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5287. Acesso em: 29 mar. 2023.