BOGUSZ, M. . Dopuszczalność wstrzymania wykonania aktu prawa miejscowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Gdańskie Studia Prawnicze, [S. l.], n. 2(42)/2019, p. 473–482, 2019. Disponível em: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5289. Acesso em: 27 mar. 2023.