ROGOZIŃSKI, Piotr. Obowiązek zawiadamiania pokrzywdzonego o terminie rozprawy głównej: Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 grudnia 2017 r., II KK 312/17. Gdańskie Studia Prawnicze, [S. l.], n. 1(41)/2019, p. 106–116, 2019. Disponível em: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5298. Acesso em: 2 mar. 2024.