KUBIAK, R. Zmiany w art. 30 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty i ich systemowe konsekwencje. Gdańskie Studia Prawnicze, [S. l.], n. 1(49)/2021, p. 29–45, 2021. DOI: 10.26881/gsp.2021.1.02. Disponível em: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5685. Acesso em: 24 wrz. 2023.