BĄCZYK-ROZWADOWSKA, K. Prawne aspekty wspomaganej prokreacji post mortem. Gdańskie Studia Prawnicze, [S. l.], n. 1(49)/2021, p. 46–65, 2021. DOI: 10.26881/gsp.2021.1.03. Disponível em: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5686. Acesso em: 24 wrz. 2023.