FRAS, M. Odpowiedzialność deliktowa biegłego za szkodę spowodowaną wydaniem nieprawdziwej lub nieprawidłowej opinii w postępowaniu sądowym. Rozważania na tle najnowszej judykatury. Gdańskie Studia Prawnicze, [S. l.], n. 1(49)/2021, p. 66–84, 2021. DOI: 10.26881/gsp.2021.1.04. Disponível em: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5687. Acesso em: 27 mar. 2023.