MAJKOWSKA-SZULC, S. Ramy prawne certyfikacji wyrobów medycznych na przykładzie oprogramowania wspomagającego przepisywanie leków: Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 7 grudnia 2017 r., C-329/16. Gdańskie Studia Prawnicze, [S. l.], n. 1(49)/2021, p. 133–145, 2021. Disponível em: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5707. Acesso em: 3 paź. 2023.