TOMASZEWSKA, Monika. Prawo do jednakowego wynagrodzenia i porównywalność prac niejednakowych lekarzy i rezydentów: Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 kwietnia 2011 r., I PK 232/10. Gdańskie Studia Prawnicze, [S. l.], n. 1(49)/2021, p. 146–153, 2021. Disponível em: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5711. Acesso em: 20 maj. 2024.