ZEMŁA-PACUD, Żaneta. Przesłanki zdolności ochronnej dalszych zastosowań medycznych z tytułu SPC: Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie C-673/18 Santen. Gdańskie Studia Prawnicze, [S. l.], n. 1(49)/2021, p. 154–166, 2021. Disponível em: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5714. Acesso em: 12 lip. 2024.