LEO TARASCO, Antonio. Pluralizm własnościowy i publiczno-prywatne zarządzanie obiektami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, należącymi do Republiki Włoskiej. Gdańskie Studia Prawnicze, [S. l.], n. 2(50)/2021, p. 47–67, 2021. DOI: 10.26881/gsp.2021.2.03. Disponível em: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5977. Acesso em: 21 maj. 2024.