LANCIOTTI, A. . Roszczenia restytucyjne z zakresu podwodnego dziedzictwa kultury – sprawa Brązu Getty’ego. Gdańskie Studia Prawnicze, [S. l.], n. 2(50)/2021, p. 68–82, 2021. DOI: 10.26881/gsp.2021.2.04. Disponível em: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5978. Acesso em: 1 paź. 2023.