GERECKA-ŻOŁYŃSKA, Anna. Międzynarodowe i ponadnarodowe uwarunkowania penalizacji nielegalnego wywozu dobra kultury z terytorium państwa uprawnionego. Gdańskie Studia Prawnicze, [S. l.], n. 2(50)/2021, p. 83–98, 2021. DOI: 10.26881/gsp.2021.2.05. Disponível em: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5979. Acesso em: 24 luty. 2024.