MAGRI, G. . Przegląd konwencji UNESCO (1970) i konwencji UNIDROIT (1995) oraz analiza ich wpływu na włoskie i europejskie prawo cywilne. Gdańskie Studia Prawnicze, [S. l.], n. 2(50)/2021, p. 110–124, 2021. DOI: 10.26881/gsp.2021.2.07. Disponível em: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5981. Acesso em: 30 wrz. 2023.