ŁĄGIEWSKA, Magdalena. Ratyfikacja konwencji UNIDROIT z 1995 r. − mrzonka czy realna perspektywa?. Gdańskie Studia Prawnicze, [S. l.], n. 2(50)/2021, p. 125–133, 2021. DOI: 10.26881/gsp.2021.2.08. Disponível em: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5982. Acesso em: 29 maj. 2024.