SPINA, Emanuel. Stwierdzenie nieważności pozwolenia na wywóz dzieł sztuki w prawie włoskim – nowe instrumenty administracyjnoprawne a zasada pewności prawa. Gdańskie Studia Prawnicze, [S. l.], n. 2(50)/2021, p. 206–214, 2021. DOI: 10.26881/gsp.2021.2.13. Disponível em: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/6061. Acesso em: 14 lip. 2024.