GWARDZIŃSKA, Żaneta . Wpływ ochrony dziedzictwa naturalnego na zasady nieuczciwej konkurencji na przykładzie rosyjskiego rezerwatu przyrody Shulgan-Tash: Orzeczenie Sądu Arbitrażowego Republiki Baszkotorstanu w sprawie nr A07-19495/19. Gdańskie Studia Prawnicze, [S. l.], n. 2(50)/2021, p. 276–280, 2021. DOI: 10.26881/gsp.2021.2.21. Disponível em: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/6074. Acesso em: 24 wrz. 2023.