GUSS, A. . Międzynarodowa Konferencja„Konwencja UNIDROIT z 1995 r. – Dobra kultury na skrzyżowaniu praw i interesów” z okazji 25. rocznicy Konwencji UNIDROIT w sprawie skradzionych lub nielegalnie wywiezionych dóbr kultury, 8-9 października 2020 r., Rzym, Włochy. Gdańskie Studia Prawnicze, [S. l.], n. 2(50)/2021, p. 293–299, 2021. Disponível em: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/6077. Acesso em: 24 wrz. 2023.