GONET, W. Problematyka prawa pierwokupu gruntów pod śródlądowymi wodami stojącymi, przysługującego Skarbowi Państwa. Gdańskie Studia Prawnicze, [S. l.], n. 3(51)/2021, p. 52–62, 2021. DOI: 10.26881/gsp.2021.3.04. Disponível em: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/6336. Acesso em: 24 wrz. 2023.