NYKA, M. Problem odpowiedzialności odszkodowawczej państw za szkody środowiskowe, w tym klimatyczne. Gdańskie Studia Prawnicze, [S. l.], n. 3(51)/2021, p. 162–172, 2021. DOI: 10.26881/gsp.2021.3.12. Disponível em: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/6348. Acesso em: 24 wrz. 2023.