BIELAK-JOMAA, E. Realizacja obowiązków administratora danych w związku z powierzeniem przetwarzania danych osobowych, odpowiedzialność podmiotu przetwarzającego oraz model współpracy między tymi podmiotami: Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 11 lutego 2021 r., DKN.5130.2024.2020. Gdańskie Studia Prawnicze, [S. l.], n. 4(52)/2021, p. 175–187, 2021. DOI: 10.26881/gsp.2021.4.11. Disponível em: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/6560. Acesso em: 23 mar. 2023.