WIEWIÓROWSKI, Wojciech R. Computer Privacy and Data Protection – CPDP 2021 “Enforcing Rights in Changing World”, Bruksela, 27–29 stycznia 2021 r. (sprawozdanie). Gdańskie Studia Prawnicze, [S. l.], n. 4(52)/2021, p. 211–216, 2021. Disponível em: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/6563. Acesso em: 13 kwi. 2024.