TOMASZEWSKA, Monika. Pojęcie „przepisy, których nie można wyłączyć w drodze umowy” w przypadku indywidualnej umowy o pracę, w rozumieniu rozporządzenia Rzym I. Gdańskie Studia Prawnicze, [S. l.], n. 1(53)/2022, p. 110–122, 2022. DOI: 10.26881/gsp.2022.1.07. Disponível em: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/6819. Acesso em: 26 maj. 2024.