KRUCZALAK-JANKOWSKA, Joanna. Kontrola prawomocnie zatwierdzonego układu przewidującego konwersję wierzytelności na akcje lub udziały w postępowaniu przed sądem rejestrowym . Gdańskie Studia Prawnicze, [S. l.], n. 2(54)/2022, p. 91–102, 2022. DOI: 10.26881/gsp.2022.2.08. Disponível em: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/7049. Acesso em: 2 mar. 2024.