MACHNIKOWSKA, Anna. Powództwo o zasądzenie, lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, interes prawny. Gdańskie Studia Prawnicze, [S. l.], n. 2(54)/2022, p. 103–116, 2022. DOI: 10.26881/gsp.2022.2.09. Disponível em: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/7050. Acesso em: 17 kwi. 2024.