MAJKOWSKA-SZULC, S. Funkcja prezesa organu zarządzającego portem w świetle swobodnego przepływu pracowników w Unii Europejskiej. Gdańskie Studia Prawnicze, [S. l.], n. 3(55)/2022, p. 179–190, 2022. DOI: 10.26881/gsp.2022.3.09. Disponível em: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/7272. Acesso em: 29 maj. 2023.