BUREŠ, Pavel. Suwerenność a korporacje transnarodowe. Gdańskie Studia Prawnicze, [S. l.], n. 2(59)/2023, p. 99–108, 2023. DOI: 10.26881/gsp.2023.2.08. Disponível em: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/8795. Acesso em: 13 kwi. 2024.