KOPACZ, Marta. Warunki odstąpienia od zastosowania normy prawa krajowego sprzecznej z prawem unijnym w sprawie sądowoadministracyjnej. Gdańskie Studia Prawnicze, [S. l.], n. 2(59)/2023, p. 185–191, 2023. DOI: 10.26881/gsp.2023.2.16. Disponível em: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/8812. Acesso em: 13 kwi. 2024.