Jaskiernia, Jerzy. 2018. „Kultura Prawna I Kultura Polityczna W Procesie Stanowienia I Stosowania Konstytucji RP”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 4(40)/2018 (listopad):31-46. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3472.