Suchocka, Hanna. 2018. „Aktualność wartości Chronionych Przez Konstytucję Z 1997 R”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 4(40)/2018 (listopad):49-62. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3473.