Zajadło, Jerzy. 2018. „Hostile Constitutional Interpretation”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 4(40)/2018 (listopad):63-69. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3474.