Lis-Staranowicz, Dorota, i Joanna Wojciechowicz. 2018. „Stosowanie Konstytucji RP Przez sądy Na przykładzie Art. 25 Ust. 1b Ustawy O Emeryturach I Rentach”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 4(40)/2018 (listopad):73-84. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3475.