Ławniczak, Artur. 2018. „Rodzima Demokracja Konstytucyjno-Parlamentarna Na Aktualnym Etapie Rozwoju”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 4(40)/2018 (listopad):85-95. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3476.