Mojak, Ryszard. 2018. „ Prawnoustrojowe Zasady I Prawne Procedury Tworzenia I Uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Z 2 Kwietnia 1997 R”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 4(40)/2018 (listopad):97-135. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3477.