Balwicka-Szczyrba, Małgorzata, i Anna Sylwestrzak. 2018. „Instytucja ubezwłasnowolnienia W Perspektywie Unormowań Konstytucji RP Oraz Konwencji ONZ O Prawach osób niepełnosprawnych”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 4(40)/2018 (listopad):151-67. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3479.