Florczak-Wątor, Monika. 2018. „Obowiązek Ochrony beneficjentów Prawa Do Mieszkania Jako «innego Prawa majątkowego» W Rozumieniu Art. 64 Ust. 1 I 2 Konstytucji RP”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 4(40)/2018 (listopad):169-84. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3480.