Gajda, Agnieszka. 2018. „Rozwiązania przyjęte W Ustawie Prawo O Ruchu Drogowym Jako przykład działań wyrównawczych Podejmowanych Na Rzecz osób Z niepełnosprawnościami”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 4(40)/2018 (listopad):185-92. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3481.