Grzybowski, Marian. 2018. „Obywatelskie Prawo Do Opieki Ze Strony Rzeczypospolitej Polskiej Podczas Pobytu Za Granicą (na Europejskim Tle porównawczym)”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 4(40)/2018 (listopad):193-204. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3482.