Jabłoński, Mariusz. 2018. „Realizacja Konstytucyjnego Prawa dostępu Do Informacji Publicznej – Uwagi Na Tle Projektu Ustawy O jawności życia Publicznego”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 4(40)/2018 (listopad):207-24. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3483.