Kryszeń, Grzegorz. 2018. „Konstytucyjna Regulacja Podstawowych Zasad Prawa Wyborczego”. Gdańskie Studia Prawnicze, nr 4(40)/2018 (listopad):225-36. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3484.